Ballina

Aplikimi i Modeleve Ekonometrike me SPSS

Instituti për Ndërmarrësi dhe Biznes të Vogël-IESB Organizonë trajnim intenziv dy ditorë Aplikimi i Statistikes ne SPSS 17 dhe 18 Tetor 2015 (e shtune dhe e diele), Prishtinë

Trajner me Përvojë Ndërkombtare

Kush mund të marr pjesë

Trajnim është një mundësi unike për aftësim praktik se si aplikohet statistika dhe ekonometria në botën reale përmes softwerit më të përhapur aplikativ SPSS (Statistical Package for Social Sciencies).

Trajnimi është i dedikuar për hulumtues dhe studentë të studimeve të doktoratës;stafit të të Entiti Statistikor të Kosovës, Qeverisë qëndrore dhe lokale; zyrtarë të administratës publike, menaxherëve dhe atyre që merren më kërkime shkencore dhe hulumtime të tregut si dhe për të gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë aplikimin praktik të statistikës në karrierën e tyre.

Ky trajnim do të mbahet nga ekspertë me përvojë ndërkombëtare që kanë publikme shkencore në revista ndërkombëtare me renome të cilët kanë shfrytëzuar në mënyrë të suksesshme metodat statistikore në punën e tyre shkencore. Në Trajnim do të shtjellohen:

-Kodimi i të dhënave nga pytësorët -Shpejgimi i meny-sё sё SPSS-it dhe mёnyra e punёs me SPSS -Organizimi I tё dhёnave pёr punё nё SPSS-Data editor dhe variable view -Sqarimi i opsioneve-Editimi i të dhënave -Statistikat përshkruese -Krijimi i tabelave tё kryqёzuara dhe tё thjeshta–Testet statistikore,Chi square,ANOVA-Modelet e regresionit linear

Trajnim do të jetë praktikë dhe i bazuar në ligjërata interaktive dhe 90% e kohës ushtrime praktike, shembuj nga aplikimi i statistikës botën reale përmes programit SPSS. Pjesëmarrësit do të pajisen me Certifikatë

Kohëzgjatja Trajnimi zgjatë 2 ditë (e shtunë dhe e dielë) dhe do të mbahet prej 10:00 – 16:00  Çmimi Çmimi për një person është 100 Euro dhe përfshinë regjistrimin në trajnim, pauzat e kafes dhe të gjitha materialet & Botimi i fundit i udhezuesit të SPSS.

Regjistrimi  Ftoheni që të bëni rezervimin e vendit tuaj sa më parë sepse numri është i kufizuar në 20 pjesëmarrës. Nëse jeni të interesuar t’i bashkoheni këtij grupi, atëherë lajmërohuni sa me parë në kontaktet e poshtëshënuara. Që të plotësoni aplikacionin dhe të regjistroheni në këtë trajnim shkarko aplikacionin në www.iesb-ks.com apo merr at në zyrat tona

Kontaktet E-mail: [email protected] Tel: 049 153 154 Adresa: Rruga Kosta Novakovic, Blloku A, Kati I, Nr 2 Kompleksi C4/2, Prishtine, afer Nderteses kryesore te NLB Prishtina, Prishtinë. IESB sjellë një CERTIFIKATË që bazohet në njohuri praktike e që dëshmon aftësitë e kandidatit për përdorimin e programit SPSS

JU MIRËPRESIM,

Shërbimet që i ofrojmë:

  • Trajnime në fushen e Hulumtimit, Menaxhmentit dhe Biznesit
  • Hulumtime dhe Politika të NVM-ve
  • Shërbime të Konsulencës
  • Zhvillimin e kapaciteteve menaxheriale
  • Zhvillim të projekteve ndërkombëtare
  • Marketing dhe aftësi komunikuese
  • Përpilimin e Raporteve Hulumtuese
  • Përgatitjen e mostrave dhe pyetësorëve kërkimor
  • Analiza Statistikore Sektoriale me SPSS, STATA. Etj.


Shërbimet ju dedikohen Institucioneve vendore dhe Ndërkombëtare, kompanive private dhe publike,  agjencioneve dhe qendrave kërkimore të marketingut dhe të tjera, studentëve të studimeve postdiplomike dhe të docktorates, individëve dhe studjuesve që hartojnë projekte kërkimore dhe të tjera.

News

“IESB Instituti është përzgjedhur nga Komuna e Prishtinës për të hartuar “Strategjinë e zhvillimit lokal për komunën e Prishtinës 2013-2016”.

më shumë

Menaxhimi i Projekteve me Program Kompjuterik Microsoft Project

Trajnim intenziv dy ditorë

Menaxhimi i Projekteve me Program Kompjuterik Microsoft

më shumë

Statistika me Program Kompjuterik SPSS

Organizojnë trajnim intenziv dy ditorë
Statistika me Program Kompjuterik SPSS
31 dhe 01 Prill 2012 (e shtune e diele), Prishtinë
Data e fundit për aplikim është 30 Mars 2012
Trajner: Prof. Dr. Besnik Krasniqi
Drejtor i Business Support Centre Kosovo (BSCK)
dhe Profesor ne Fakultetin Ekonomik, UP

më shumë

Menaxhimi i Projekteve me Program Kompjuterik Microsoft Project

Organizojnë trajnim intenziv dy ditorë
Menaxhimi i Projekteve me Program Kompjuterik Microsoft Project
24 dhe 25 Mars, 2012, Prishtinë
Data e fundit për aplikim është 23 Mars 2012
Trajner: Prof. Dr. Besnik Krasniqi
Drejtor i Business Support Centre Kosovo (BSCK)
Kastriot Ajeti, MSc, Menaxher i Projekteve në BSCK

më shumë